Canal de comunicació
proper i immediat

Signeo aporta a l’turista la sensació de sentir-se acompanyat en el mateix moment d’arribar a la nostra localitat a l’proporcionar un canal de comunicació permanent i immediat.

Es pot contactar de forma directa amb l’oficina de turisme amb els tradicionals telèfon i mail, però a més s’afegeix l’accés a notícies actualitzades de la ciutat (mitjançant enllaç a la Web amb canal RSS), mapes d’ubicació, calendari d’esdeveniments, connexió a xarxes socials i
fins i tot enquestes de satisfacció sol·licitades a l’acabar la seva visita.

FUNCIONALITATS

Contacte per email i telèfon
(Oficina de turisme / atenció a l’turista)

Notícies mitjançant canal RSS
connectat amb el web de l’ajuntament

Sistema xat mitjançant WhatsApp

Enquestes de satisfacció

Connexió amb les xarxes socials de la localitat (Facebook / Instagram / Twitter)

Calendari d’esdeveniments
(Editable des del panell de gestió)

Mapa amb la localització
oficina de turisme, ajuntament, etc.

Conselleria d’incidències

Una Solució per a Totes a a els plataformes