Senyalització Turística Intel·ligent

Senyalètica guiada amb gestió de rutes

Imprescindible per gestionar rutes, orientar i dinamitzar a l'visitant.

Promoció activitat econòmica local

Ajuda a el comerç local integrant la seva activitat econòmica.

Canal de comunicació

Posa a disposició de el públic múltiples formes de comunicar es amb tu.

Entorn "Covid-free"

Garanteix una visita segura al teu localidad con notificació de restriccions.

Plataforma de màrqueting en línia

Aprofita el big data que generen les persones que visiten la teva ciutat.

Promoció en xarxes socials

Converteix als turistes en els millors ambaixadors de la teva ciutat.

Una solució per a totes les plataformes