Canle de comunicación
próximo e inmediato

Signeo dálles aos turistas a sensación de estar envoltos no mesmo momento en que chegan á nosa cidade proporcionándolles unha canle de comunicación permanente e inmediata.

Podes contactar coa oficina de turismo directamente co teléfono e o correo tradicional, pero tamén acceder a novas actualizadas da cidade (vía ligazón web con fonte RSS), mapas de situación, calendario de eventos, conexión a redes sociais e
incluso enquisas de satisfacción solicitadas ao final da súa visita.

FUNCIONALIDADES

Contacto por correo electrónico e teléfono
(oficina de turismo / atención al turista)

Novidades a través do feed RSS
conectado á páxina web do concello

Sistema de chat a través de WhatsApp

Enquisas de satisfacción

Conexión con redes sociais locais (Facebook / Instagram / Twitter)

Calendario de eventos
(editable dende o panel de xestión)

Mapa con localizacións
oficina de turismo, concello, etc.

Notificación de incidencias

Unha solución para todas as plataformas