CANDELARIOKO UDALA
SEINALIZAZIO ADIMENDUA EZARTZEKO SINATZEA